Forlængelse af Hillerødmotorvejen

Vejdirektoratet gennemfører fra sommeren 2017 til efteråret 2018 en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet), der blandt andet skal sikre at miljøet ikke påvirkes unødigt, og at de natur-, miljø- og arealmæssige konsekvenser og trafikale effekter af en udbygning til motorvej belyses.

Projektet omfatter en udbygning af den eksisterende motortrafikvej til motorvej mellem Allerød S og Isterødvejen. Strækningen er 13,5 km lang, og motortrafikvejen er forberedt til en udvidelse.

Offentlig høring

VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.

På borgermødet vil Vejdirektoratet orientere om baggrunden for undersøgelsen og beskrive det videre arbejde. På mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål til undersøgelsen og fremkomme med idéer til undersøgelsen samt forslag til forhold, som Vejdirektoratet skal være særligt opmærksomme på i det videre arbejde med motorvejsprojektet.

Vejdirektoratet har udarbejdet en pjece med information om VVM-undersøgelsen. Du kan læse pjecen fra 12. juni 2017 på projektets hjemmeside www.vejdirektoratet.dk/hillerod

Høringsperioden forløber fra den 12. juni 2017 frem til den 1. september 2017, hvor du kan fremsende dit høringssvar på projektets hjemmeside.

Borgermøder

Vejdirektoratet afholder borgermøder om VVM-undersøgelsen

  1. Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19 - 21, Caféen på Allerød Idrætspark, Møllemosevej 5, 3450 Allerød
  2. Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19 - 21, Hillerød Rådhus - kantinen, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
Læs mere