Grundgebyr på erhvervsaffald

Grundgebyret dækker virksomhedens andel af kommunens generelle udgifter til administration af affaldsområdet, som blandt andet kan være vejledning, planlægning og information.

Grundgebyret for 2017 er 812 kroner inkl. moms og fremsendes som en elektronisk faktura til din virksomheds e-Boks. Fakturaen sendes ud i løbet af uge 34.

Affaldsbekendtgørelsens § 60 fritager nogle virksomheder for grundgebyret på forhånd. Hvis du mener, at du falder under dette, men ikke er blevet fritaget, kan du søge om fritagelse via kommunens selvbetjeningsløsning.

Fristen for ansøgning om fritagelse er tirsdag den 17. oktober 2017.