Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2020 deltage i en grundlovsceremoni. Allerød Kommune afholder den første ceremoni onsdag den 11. marts 2020 kl. 17.00-18.00 på rådhuset. 

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2020 også deltage i en grundlovsceremoni for at få statsborgerskab. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Grundet Folketingsvalg den 5. juni 2019, er lovforslaget om indfødsret (statsborgerskab) blevet udskudt. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet skriver på deres hjemmeisde om udsættelsen af lovforslaget: 

"Folketingsvalget, der blev afholdt den 5. juni 2019, kan få betydning for retningslinjerne for meddelelse af indfødsret og den fortsatte behandling af din sag. Det gælder også, selvom du allerede har modtaget et brev om, at du forventes optaget på en lov om indfødsrets meddelelse. Det kan fx være, at betingelserne for at få dansk statsborgerskab ændres. Det kan også være, at der kommer ændringer til, hvornår Folketinget vil behandle det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som du har fået at vide, at du forventes optaget på.

Lovforslaget, som blev fremsat den 25. april 2019, bortfalder på grund af valget. Der forventes at blive fremsat et nyt lovforslag i slutningen af oktober 2019, når det nye Folketing er trådt sammen. Hvis der ikke ændres i betingelserne for at få dansk statsborgerskab, forventes de personer, der er omfattet af det bortfaldne april-lovforslag, at blive omfattet af dette nye lovforslag."
 

Tilmelding til Grundlovsceremonien 

Når loven om indfødsret (statsborgerskab) er vedtaget, kan du tilmelde dig ceremonien. Information om tilmelding kommer ultimo december 2019.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside  

Læs  om Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) på Folketingets hjemmesiden