Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Allerød Kommune afholder den første ceremoni onsdag den 11. marts 2020 kl. 17.00-18.00 på rådhuset. 

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2020 også deltage i en grundlovsceremoni for at få statsborgerskab.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.


Tilmelding til Grundlovsceremonien 

Du tilmelder dig ceremonien ved at skrive til sekretariat@alleroed.dk - i emnefeltet skriver du 'Grundlovsceremoni'. Du skal huske at skrive:

  1. Dit fulde navn
  2. Dit mobiltelefonnummer
  3. Hvor mange gæster du ønsker at medbringe. 


Tilmeldingsfrist er onsdag den 19. februar 2020.

Blanket og legitimation

Du skal huske at medbringe ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark” (uden at underskrive den) og gyldig legimation.

Gyldig legitimation er:

  • Opholdskort, Fremmedpas, Konventionspas
  • Kørekort udstedt af offentlig dansk myndighed
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et andet EU/EØS land eller Schweiz
  • Pas, udstedt af en offentlig myndighed i andre lande end de nævnte er gyldig legitimation, hvis der er sat en opholdssticker i fra et EU/EØS land eller Schweiz.