Har du husket at klippe hæk og beskære træer?

Har du endnu ikke klippet din hæk eller beskåret dine buske og træer, er det måske tid til at få set på det nu, så din beplantning kan opfylde gældende lov.
Som grundejer har du pligt til at beskære din hæk, træer og anden beplantning som breder sig ud over vej, cykelsti og fortov. Det gælder både langs offentlige og private veje og stier.

Der skal være en fri højde på mindst 2,75 meter over fortov og 4,20 meter over kørebane. I skitsen ovenfor kan du se frihøjderne angivet.

Din beplantning skal holdes inde på din grund. Skellet går altid bag lygtepæle og skilte, så de holdes helt fri for beplantning.
Ingen bevoksning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte.

Hvis du har spørgsmål om beskæring står vi gerne til rådighed med vejledning. Send en mail til park-vej@alleroed.dk.