Helhedsplan for Allerød bymidte

Helhedsplan for Allerød bymidte

Byrådet vedtog den 27. juni 2019 helhedsplanen for Allerød bymidte. Planen beskriver byrådets vision for den fremtidige udvikling, og fastlægger fem overordnet principper; en grønnere bymidte, synlig regnvandshåndtering, fornyet parkeringsstruktur, fortætning og udvikling af Kulturtorvet.

Planen skal danne grundlag for en ny lokalplan for bymidten, der forventes at blive sendt i høring ved årsskiftet.