Planstrategi 2019 i høring

 

Allerød Byråd sender nu Planstrategi 2019 i høring i otte uger med høringsfrist 20. september. I løbet af perioden vil der være et borgermøde.

Som navnet indikerer er planstrategien byrådets strategiske plan for kommunens udvikling 14 år frem. Planen sætter bl.a. rammerne for den kommende boligudbygning, erhvervsudvikling og klimatilpasning. De strategiske tanker i planen bliver dog først gyldige, når det kommer over i en kommuneplan og en lokalplan. Der skal vedtages en ny kommuneplan inden udgangen af 2021.

Læs planstrategien og indsend dit høringssvar via email til planogbyg@alleroed.dk eller send det til Plan og Byg, Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3540 Allerød.