Planstrategi - høringssvar offentliggøres

Forslag til Planstrategi er på vej til politisk vedtagelse i byrådet. Da Planstrategien har stor strategisk betydning og interesse, ønsker byrådet at dagsordenpunktet om vedtagelse af Planstrategi og høringssvarene offentliggøres, så tidligt som muligt.

Forslag til Planstrategi var i høring i perioden 4. juli til 20. september 2019 og har været genstand for en omfattende dialogproces i form af borgermøder og cykelture til de foreslåede nye by- og boligudviklingsområder i høringsperioden.

Kommende politisk behandling af forslag til Planstrategi:

  • Behandles i Økonomiudvalget, den 10. december 2019
    (dagsorden offentliggøres 4. december)
  • Fremlægges til vedtagelse i byrådet, den 19. december 2019

Her finder du dokumenterne
(klik på titlerne nedenfor)

Dagsordenpunkt: Vedtagelse af Planstrategi
Forslag til Planstrategi 2019
Bilag 1: Høringssvarnotat
Bilag 2: Oversigt over høringssvar
Bilag 2a: Høringssvar 1-99
Bilag 2b: Høringssvar 100-199
Bilag 2c: Høringssvar 200-299
Bilag 2d: Høringssvar 300-399
Bilag 2e: Høringssvar 400-499
Bilag 2f: Høringssvar 500-591

Revideret 26. november 2019

Læs mere