Sne og frost på vejene står for døren

Det er en fælles opgave for Allerød Kommune og grundejerne at rydde sne, salte eller gruse. Trafikken skal sikres, og der skal være sikker adgang til ejendommen for postbude, avisbude, renovationsarbejdere og gæster.

Allerød Kommune har ansvaret for snerydning og saltning på de større kommunale veje, kommunens cykelstier og kommunale parkeringspladser.

Kommunen har i samråd med politiet besluttet, ikke at snerydde og salte kommunens mindre boligveje.

Bor du på en private fællesvej eller private vej, har du selv eller grundejerforeningen, ansvaret for, at vejen bliver ryddet og er farbar.

Se hvilke veje vi rydder.