Søg restpulje til frivilligt socialt arbejde

Så er der mulighed for at søge midler til sociale- og humanitære foreninger efter § 18 i serviceloven.

Ansøgningsfristen er 4. september 2019 og ansøgningsskemaet kan du finde her:

Sundheds, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget åbner for restpuljen i 2019, hvor foreninger kan søge om økonomisk støtte til deres aktiviteter.

Restpuljen forbeholdes foreninger i Allerød Kommune og er særlig rettet mod følgende målgrupper: 

  • Besøgsvenner til hjemmeboende ældre eller plejecentre og botilbud.
  • Støtte og kontaktpersoner for personer på frivillig basis som en del af foreningsaktivitet.
  • Foreninger til aflastning af pårørende for socialt udsatte herunder patientforeninger samt væresteder.

Der er i alt ca. 100.000 kr. i puljen.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende det pr. mail til sekretariat@alleroed.dk

Læs mere under For foreninger og frivillige.