Søg restpuljen 2017

Sundheds- og Velfærdsudvalget åbner nu for restpuljen i 2017, hvor foreninger kan søge om økonomisk støtte til deres aktiviteter.

Restpuljen forbeholdes foreninger i Allerød Kommune og er særlig rettet mod følgende målgrupper: 

  • Besøgsvenner til hjemmeboende, eller beboere på plejecentre og botilbud.
  • Frivillige støtte- og kontaktpersoner som deltager i en foreningsaktivitet
  • Foreninger til aflastning af pårørende for socialt udsatte, herunder patientforeninger og væresteder.

Der er i alt ca. 48.000 kr. i puljen. Ansøgningsfristen er 1. september 2017 og du skal søge via "Ansøgningsskema til restpulje 2017".