Sprogstimulerende tilbud til dig som er på barsel!

Hvis du er på barselsorlov med den lille, har du nu mulighed for at komme til babyrytmik for småbørn tirsdag den 27. november 2018 på Musikskolen i Allerød.

Arrangementet er ét blandt flere, som Allerød Kommune står for i deres indsats for at bevare fokus på stimulering af sproget hos de mindste Allerød-borgere. Daginstitutionerne i Allerød sætter nemlig også et særligt fokus på de allermindstes sprogtilegnelse og sproglige udvikling i hele 2018.

Bedste virkning ved at sætte tidligt ind
Det betyder blandt andet, at alle daginstitutioner fx tilrettelægger aktiviteter i hverdagen, hvor opmærksomheden er på at understøtte og styrke børnenes sproglige udvikling i samarbejde med forældrene. Det er en stimuli, som helst skal ske så tidlig som muligt.

Babyrytmik med musikskolen 
Netop den tidlige indsats er drivkraften bag kommunens nye samarbejde for nybagte forældre, om at give barnet den allerbedste start på sin sprogtilegnelse. Derfor afholder kommunen flere arrangementer i løbet af året for forældre på barselsorlov med temaet: ’Tidlig sprogtilegnelse og stimulering af sprog’

I et samarbejde med Allerød Musikskole kan børn og forældre på barsel også komme til babyrytmik med Tanja Hesse, som har uddannet sig i Leg, Musik og Bevægelse og Elementær Musikopdragelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Om babyrytmikken siger Tanja Hesse:

”Vi tumler, danser, synger, lytter og spiller os gennem timen. Her bruger din baby alle sine sanser og mærker sin krop i tæt kontakt med dig som forælder.
Vi udvikler barnets medfødte musikalitet og tager udgangspunkt i at styrke barnet sansemotorisk gennem musikken”.
 

Om babyrytmik:
Tirsdag den 27. november 2018
Kl. 10.15-12.30
Allerød Musikskole

Det er gratis for forældre og børn på barsel.
Der bliver serveret kaffe, the og frugt eller kage ved arrangementet