Udkast til afgørelser i partshøring

Pankas har ansøgt om en række tilladelser til etablering af virksomhed på deres grund i Erhvervsområdet ved Farremosen. Udkast til afgørelser kan ses her.