Vedligehold af hæk og hegn

Den tidlige sommer er godt i gang, og med dén hække og plæner der spirer og gror. Vi skal alle sammen være med til at holde vores fælles arealer flotte og tilgængelige i Allerød Kommune.

 

Som grundejer betyder det at du skal huske at beskære din hæk, træer og anden beplantning som breder sig ud over vej, cykelsti og fortov. Både langs offentlige og private veje og stier.

 

Der skal være en fri højde på mindst 2,75 meter over fortov og 4,20 meter over kørebane. Din beplantning skal holdes inde på din grund. Skellet går altid bag lygtepæle og skilte, så de holdes helt fri for beplantning. Ingen bevoksning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte.

 

Hvis du har spørgsmål om beskæring står vi gerne til rådighed med vejledning hvis du sender en mail til park-vej@alleroed.dk.