Veteranstrategi

Danske udsendte yder en stor indsats for at fremme en fredelig udvikling i konfliktramte områder. Det er uanset, om der er tale om udsendte fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, NGO’er eller Udenrigsministeriet. De udsendte skal have de bedst mulige vilkår for at genoptage deres liv, når de vender tilbage til Danmark.

Mange veteraner vender styrkede hjem efter endt mission og er klar til at genoptage deres civile liv, men der er også veteraner, der har behov for støtte til at genoptage hverdagslivet og indgå i det sociale og familiære liv efter en international mission.

Allerød Kommune har et ansvar for at hjælpe de veteraner, som har brug for støtte til at vende tilbage til hverdagen. Veteranstrategien tydeliggør, hvordan Allerød Kommune tager dette ansvar på sig og sammen med den enkelte veteran sikrer de bedste muligheder for en tilbagevenden til hverdagen.

Hvis du eller en af dine pårørende har følgevirkninger efter at have været udsendt i en international mission, kan du henvende dig til Borgerservice.

Hent veteranstrategien her
Veteranstrategi