Vi er i fuld gang med at forbedre vejene

Nymøllevej, etablering af supercykelsti, Farumruten

Kommunen har netop igangsat arbejdet med at anlægge cykelstier på begge sider af Nymøllevej på strækningen mellem Sortemosevej og Bregnerød Skovvej hhv. Rødpælevej.

Cykelstierne kan etableres inden for det udlagte vejareal, hvor der umiddelbart vest for Allerødvej ligeledes anlægges et regnvandsbassin til håndtering af overfladevand fra cykelstierne.

I forbindelse med projektet oprenses de eksisterende bassiner langs Nymøllevej og ved S-banebroen.

Som følge af anlægsarbejdet vil det være nødvendig at rydde en del af beplantningen på arbejdsarealerne.Det er Cowi, som er rådgiver på projektet, og vi vil sammen bestræbe os på at minimere generne for naboer og trafikanter.

Arbejdet forventes afsluttet ca. 1 oktober 2018.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Teknik og Drift
 

Andre vejarbejder

I uge 23 udføres asfaltarbejde på:

  • Kongevejen - cykelsti mellem Sortemosevej og Sjælsø Alle – fræsning, fredag

I uge 24 udføres asfaltarbejde på:

  • Kongevejen, vestsiden - cykelsti mellem Sortemosevej og Sjælsø Alle, tirsdag