Vision2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen


 

Allerød Kommunes Vision2031 ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” er nu vedtaget i byrådet!

Visionen sætter retningen for fremtidens Allerød, og den er vores ledestjerne for udviklingen og forbedringen af vores kommune, for os, der bor her, og for fremtidige generationer.

Den udspringer af to ting, der er helt særlige ved at bo her i Allerød, nemlig vores stærke fællesskaber og vores natur. Visionen tager yderligere udgangspunkt i, at vi i Allerød har en legende og nysgerrig tilgang til læring.

Netop disse kerneelementer skal vi værne om og bygge på i fremtiden, når vi skaber de bedste rammer for det gode liv hele livet – for alle i Allerød.

Læs den endelige vision Tæt på hinanden - tæt på naturen. Du kan også læse mere om processen og arbejdet med visionen her

Fremover vil information om visionen og realiseringsarbejdet kunne findes på Allerød Kommunes facebookside samt på kommunens hjemmeside.