Budgetstrategi for budget 2020-27 er under udarbejdelse. Behandles på Økonomiudvalget 22. januar og Byrådet 31. januar 2019.