Budgettet er det væsentligste element i kommunens samlede økonomiske styring, og de givne bevillinger skal i videst muligt omfang overholdes og anvendes ud fra bevillingen.

Budgettet bygger på en række forudsætninger, som kan ændre sig i løbet af året. Budgetopfølgningen sikrer løbende information omkring kommunens økonomi med særlig fokus på økonomiske risikoområder.

Den løbende budgetopfølgning er tilrettelagt, så den understøtter budgetprocessen. Økonomiudvalget orienteres løbende om forventet regnskab, samt aktuelt økonomi.
Herunder findes links til de forventede regnskaber samt den seneste udgave af aktuel økonomi.

Forventet regnskab pr 31.3.18

Forventet regnskab pr 30.6.18

Aktuel Økonomi ultimo august 2018