Kvalitetsstandarder beskriver de tilbud og den hjælp, du kan forvente at få på en række områder, f.eks. behandling, hjemmehjælp, pleje og praktisk hjælp.

Kommunen fører tilsyn med egne plejecentre, for at sikre at opgaverne løses med den kvalitet, både fagligt og økonomisk, som Byrådet har besluttet. Efter hvert tilsynsbesøg laves en tilsynsrapport.

Tilbud og hjælp er besluttet af Byrådet.