Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som de politiske udvalg har fastlagt. De er grundlaget for, at Forvaltningen og dine sagsbehandler kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske beslutninger.