Kommunen har pligt til at føre tilsyn med plejeboliger, plejehjem og lignende ved mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året. Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet, og efter det serviceniveau som Allerød byråd har fastlagt..

Desuden skal embedslægen aflægge mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt.

Plejecenter Skovvang 2015

Plejecenter Lyngehus 2014

Plejecenter Engholm 2016

Plejecenter Mimosen