Kommunen har pligt til at føre tilsyn med plejeboliger, plejehjem og lignende ved mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året. Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet, og efter det serviceniveau som Allerød byråd har fastlagt..

Desuden skal embedslægen aflægge mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt.

Du kan herunder læse forskellige aktuelle tilsynsrapporter, udarbejdet af forskellige aktører.

Plejecenter Skovvang 2018

Plejecenter Lyngehus 2018

Plejecenter Engholm 2018

Plejecenter Mimosen 2018