Her kan du få overblik over, hvornår du kan forvente at få svar på en ansøgning.

Sagsbehandlingsfristerne angiver, hvor lang tid der generelt må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der er truffet afgørelse.

Hvis en sag ikke kan færdigbehandles inden fristen, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.