Det er Socialtilsyn Hovedstaden, der fører tilsyn med boligtilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet - herunder også aktivitets og beskæftigelsestilbud, der ligger sammen med boligtilbuddene. Tilsynet omfatter både indholdet i tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Der er både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Tilsynet skal ses som en del af den almindelige kvalitetssikring og udvikling inden for handicap- og socialpsykiatriområdet.

Klik på den grønne boks nedenfor, for at læse om Allerød Bo og Støtte og tilsynet hermed.