Hvad er en sundhedsberedskabsplan?

En sundhedsberedskabsplan er en plan, der aktiveres, hvis der er et behov ud over det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen.

Det kan være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror- eller krigshandlinger, hvor antallet af tilskadekomne eller arten af tilskadekomst gør, at sundhedsvæsenet er nødt til at omstille og/eller udvide kapaciteten til det pludseligt ændrede behov.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver i kort form de procedurer, der understøtter den kommunale indsats i forbindelse med beredskabssituationer, herunder

  1. Hvis der sker ekstraordinære udskrivninger fra hospitalerne
  2. Når der opstår opgaver i akutte situationer - f.eks. behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehus eller plejeopgaver i hedebølgesituationer eller andre vejrbetingede beredskabssituationer samt
  3. Procedurer i forhold til varetagelsen af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner eller epidemiske sygdomme.

 

Formålet med planen er, at der i forbindelse med ovenstående forhold kan iværksættes et beredskab i kommunen, der sikrer, at den normale drift varetages samtidig med at beredskabssituationen håndteres.

Du kan læse hele planen og se, hvem du skal kontakte nedenfor.