HØRING

Opdateret: 11. september 2018

Matr. nr. 8m Høvelte By, Blovstrød, Sønderskovvej 4

Landzonetilladelse til 55 m2 bygning bestående af skure, udhus og åben overdækning.

 

Vi har den 10. december 2013 modtaget ansøgning om lovliggørelse af bygninger på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens[1] § 35 stk.1.