Indhold

I 2017 er der i forbindelse med kommunalvalget også valg til Ældrerådet.

Hvis du har spørgsmål til Ældrerådet kontakt da Ib Skovgaard Nielsen Tlf. 23 25 87 61 eller Henning Mortensen Tlf. 48 17 18 47.

Vil du stille op til Ældrerådet eller melde dig som tilforordnet kan du gøre dette ved at skrive en mail til mies@alleroed.dk, senest d. 2. oktober 2017.

Mailen skal indehold:

  • Fulde navn inkl. efternavn
  • Fuld adresse
  • Telefonnummer

Alle der er fyldt 60 år på dagen og er bosat i Allerød Kommune kan stille op som kandidat til ældrerådet.

Ældrerådet skal være funktionsdygtigt 1. januar 2018. Valget afholdes samtidig med kommunalvalget i Allerød Kommune den 21. november 2017.

Der skal vælges i alt 9 medlemmer og derudover stedfortrædere.

Valgperiode-medlemmer og stedfortrædere vælges for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Alle personer der har fast bopæl i Allerød Kommune den 21. november 2017 og senest den 21. november er fyldt 60 år, kan stemme til ældrerådsvalget.

Valget afholdes ved fremmødevalg den 21. november og afholdes på samme adresser som kommunalvalget med særskilt markering.

Offentliggørelse af opstillede kandidater Navnene på de opstillede kandidater bliver offentliggjort den 9. oktober 2017

Brevstemmer Der vil være mulighed for at brevstemme nærmere information følger.

Der er behov for at lokale borgere melder sig som valgtilforordnede, til at hjælpe med valget i løbet af dagen.

Som tilforordnet vil du være omfattet af fuld forplejning og diæter som til hovedvalget.

Hvis du gerne vil være med til at få valget til at forløbe, skal du skrive en mail til mies@alleroed.dk, indeholdende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer

Fristen for at melde sig som valgtilforordnet er d. 1. september 2017.