Hvert år i oktober vedtager Allerød Byråd kommunens budget for det kommende år.

I budgettet fastlægges, hvor mange penge Allerød Kommune kan bruge på sine mange opgaver.

På denne side kan du følge den aktuelle budgetproces og på underliggende sider, kan du se tidligere års budgetbilag.

Borgermøde d. 18. maj

Rammevilkår - Budgetstrategi 2018 - 2021