Hvert år i oktober vedtager Allerød Byråd kommunens budget for det kommende år.

I budgettet fastlægges, hvor mange penge Allerød Kommune kan bruge på sine mange opgaver.

På denne side kan du følge den aktuelle budgetproces og på underliggende sider, kan du se tidligere års budgetbilag.

Borgermøde den 30. august 2017

Borgermøde den 18. maj 2017

Rammevilkår - Budgetstrategi 2018 - 2021