I Allerød Kommune er der fem politiske udvalg under Allerød Byråd. De forskellige udvalg har det overordnede politiske  ansvar for kommunens drift og udvikling indenfor de enkelte områder.

Der er normalt møde ca. én gang om måneden i hvert enkelt udvalg, se mere konkret under "Politiske møder". Møderne i udvalgene er lukkede for offentligheden, men du kan som borger, forening eller virksomhed få foretræde, hvis du er part i en sag, udvalget skal behandle.

Under "Referater af politiske møder" kan du løbende følge dagsorden for næste møde og læse referater fra tidligere møder.