Byråds- og udvalgsvederlag

Medlemmerne af Allerød Byråd modtager vederlag for at varetage deres hverv i byrådet og i de nedsatte stående udvalg.

Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2019, at disse vederlag skal offentliggøres på kommunens hjemmeside en gang årligt (senest den 1. april).

Udvalget besluttede også, at vederlagene for perioden 2014 - 2018 skal offentliggøres.

Nedenfor finder du link til oversigter over vederlagene i de enkelte år.

Klik på årstallet nedenfor for at downloade oversigt over byråds- og udvalgsvederlag for det pågældende år:

Øvrige vederlag

I følge den kommunale styrelseslov skal byrådet hvert år senest d. 1. april offentliggøre oplysninger om byrådsmedlemmernes vederlag i det foregående kalenderår.

Oplysningspligten gælder ikke for byråds- og udvalgsvederlag, men derimod alle hverv, der er udført af et byrådsmedlem efter valg eller forslag fra; byrådet, et udvalg, Kommunernes Landsforening mv.

Klik her og se øvrige vederlag for 2018