Indhold


Byrådet har i 2018 initieret en vigtig og nødvendig dialog med hinanden, med kommunens medarbejdere, foreninger og med borgerne om en ny vision for Fremtidens Allerød.

Her på siden finder du den seneste version: Vision 2031 - Tæt på hinanden. Tæt på naturen

Du finder også tildligere udkast, samt dokumenter, der beskriver visionsprocessen.

Vision 2031 behandles i fagudvalg i løbet af Januar og er til vedtagelse på byrådsmøde, den 31. januar 2019.

Vision 2031 for Fremtidens Allerød (Oplæg til vedtagelse i byrådet)

Vision for Fremtidens Allerød - november 2018 (andet udkast - Høringsoplæg)

Vision for Fremtidens Allerød - oktober 2018 (første udkast)

På vej mod Fremtidens Allerød - visionsproces for Allerød Kommune