Opdateret: 15. maj 2018

Drive In Put and Take, Nymøllevej 9, 3540 Lynge søger om tilladelse til indvinding af 10.000 m3 overfladevand pr. år til støvbekæmpelse på Stensøvej 2, 3540 Lynge.

 

Allerød Kommune har modtaget en ansøgning fra Norrecco A/S på vegne af Drive In Put and Take ved Hans Erik Eriksen om tilladelse til indvinding af overfladevand fra put and take søerne på adressen Nymøllevej 9, 3540 Lynge, matrikelnummer 1e Hestetangs Mølle, Uggeløse. Indvindingens formål er støvbekæmpelse til Norreccos aktiviteter på Stensøvej 2, 3540 Lynge. Der er søgt om en årlig indvindingsmængde på højst 10.000 m3.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen over for Kommunalbestyrelsen inden for en frist på 3 uger jf. § 10, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 832 af 27. juni 2016 om vandindvinding og vandforsyning.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen skal sendes til Allerød Kommune senest den 5. juni 2018 til mailadresse: naturogmiljoe@alleroed.dk

Ansøgning og ansøgningsskema (VVM) kan rekvireres hos miljøsagsbehandler/geolog Anders Pilgaard på mail: anpi@alleroed.dk eller telefon: 48 12 63 45.