HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 6. februar 2020

Udvalget for Teknik, Erhverv, Plan og Miljø godkendte den 4. februar 2020 at sende forslag til regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald i offentlig høring på ny. Regulativerne erstatter de nuværende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, begge af 18. september 2018.

Regulativet for husholdningsaffald danner grundlag for håndtering af samt ordninger for husholdningsaffald i Allerød Kommune. Regulativet for erhvervsaffald danner grundlag for håndtering af samt ordninger for erhvervsaffald i kommunen.

Regulativerne har tidligere været i høring fra den 16. august til den 17. september 2019.  

Her var affaldsregulativerne tilrettet i overensstemmelse med beslutningen om kommunens ejerskab af beholdere til de genanvendelige fraktioner.

Ved revisionen var der også medtaget andre aktuelle ændringer, herunder tilføjes kommunens retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere efter endt høring i begge regulativer.

På grund af tvivl om lovligheden af bestemmelsen om hhv. borgernes ansvar og erstatningspligt for beholdere til genanvendeligt affald, som kommunen ejer, og om kommunens ret til at udføre vask af beholdere for grundejers regning, hvis dette blev misligholdt, er disse bestemmelser blevet præciseret og regulativerne sendes derfor i høring på ny.

Forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er i høring i 4 uger fra den 6. februar til den 6. marts 2020. Når høringsperioden udløber, vil de indkomne kommentarer indgå i Byrådets overvejelser om udformningen af de endelige regulativer. Herefter vil de vedtagne regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald blive offentliggjort på den nationale database for affaldsregulativer (NSTAR) og på kommunens hjemmeside.

Du kan se de tre dokumenter, der er i høring via link herunder, hvor retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere, er bilag til begge affaldsregulativer.

Clipart Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Clipart Forslag til regulativ for erhvervsaffald

Forslag til regulativ for erhvervsaffald

Clipart Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere