HØRING

Opdateret: 17. maj 2018

Udvalget for Teknik, Erhverv, Plan og Miljø har den 8. maj 2018 godkendt, at sende forslag til revidering af regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald i offentlig høring.

Regulativerne danner grundlag for håndtering af, og ordninger for, henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald i Allerød Kommune. 

Affaldsregulativerne er tilrettet i overensstemmelse med beslutningen om et nyt fælles sorteringssystem for genanvendeligt affald og et fælles udbud af indsamlingsordninger mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

De nye henteordninger for genanvendelige fraktioner (papir, pap, glas, metal og plast) for private borgere er beskrevet i §§ 10-14 samt § 24 i regulativ for husholdningsaffald.

Forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er i høring i 4 uger fra den 17. maj til den 15. juni 2018. Når høringsperioden udløber, vil de indkomne kommentarer indgå i Byrådets overvejelser om udformningen af de endelige regulativer. Herefter vil de vedtagne regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald blive offentliggjort på den nationale database for affaldsregulativer (NSTAR) og på kommunens hjemmeside, hvor de så afløser de nuværende regulativer fra 4. marts 2017.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2018 - bilag 1, og forslag til regulativ for erhvervsaffald 2018 - bilag 2, ses herunder. En samlet oversigt over ændringer i forslag til regulativer fremgår af bilag 3 herunder.