HØRING

Opdateret: 25. april 2018

Allerød Kommune og Hillerød Kommune har udarbejdet et forslag til tilladelse til restaurering af Kollerød Å i forbindelse med de statslige vandplaner. Forslaget sendes hermed i offentlig høring.

En del af Kollerød Å er i statens vandplaner udpeget til at gennemgå en restaurering for at forbedre miljøet i vandløbet. Nærværende projektstrækning udgør kommunegrænse og en strækning i Allerød Kommune. Projektet omfatter udskiftning af vandløbsbund, udlægning af gydegrus, skjulesten og træ. Projektforslaget forventes ikke at give ændrede afvandingsforhold.

En beskrivelse af projektforslag samt forslag til vilkår fremgår af forslag til tilladelse, der er i 8 ugers høring. Den endelige tilladelse forventes offentliggjort i juli 2018.

Høringsfristen udløber den 20. juni 2018.

Se forslag til tilladelse i bilag herunder.