HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 3. april 2019

Allerød Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning for boligformål på et ca. 8.500 m² stort areal ved Bjarkesvej 4 i Lillerød.

Processen skal give borgerne og interessenter mulighed for at blive hørt og komme med idéer og forslag til hvad vi skal tage med i den videre planlægningsproces.

Idéfasen er lovgivningsmæssigt fastsat i planlovens § 23 c.

Du har mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningen senest den 30. april 2019. Evt. spørgsmål samt forslag og bemærkninger sendes til planogbyg@alleroed.dk eller Allerød Kommune. Plan og Byg, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.

Se yderligere info i folderen nedenfor.

Clipart Indkaldelse af ideer og forslag - Bjarkesvej

Indkaldelse af ideer og forslag - Bjarkesvej