HØRING

Opdateret: 5. juni 2018

Udvalget for Teknik, Erhverv, Plan og Miljø (TEPMU) har den 8. maj 2018 besluttet, at sende et udkast til en Miljøtilsynsplan i offentlig høring i 4 uger, inden Miljøtilsynsplanen endelig vedtages.

Miljøtilsynsplanen afløser den tidligere Miljøtilsynsplan for 2013-2016. Eventuelle bemærkninger skal være Allerød Kommune i hænde senest den 26.06.2018.    

Udkast til Miljøtilsynsplan 2018-2021 ses herunder.