HØRING

Opdateret: 22. januar 2018

Allerød Kommune agter at godkende udlæg af privat fællesvej på matr.nr. 11f, Vassingerød By, Uggeløse, som vejadgang til det fremtidige erhvervsområde ved Farremosen, jf. privatvejslovens § 27, stk. 1.

En del af udlægget fremgår allerede af Lokalplan 3-392 og denne offentliggørelse vedrører udelukkende det vejareal, som ikke fremgår af lokalplanen.

Det samlede vejudlæg kan ses på nedensstående bilag: "Kortudsnit". Vejudlægget - som ikke fremgår af lokalplanen - udlægges efter Lov om private Fællesveje.

Har du bemærkninger til ovenstående, skal du sende dem til kommunen senest den 28. februar 2018.

Efter denne dato vil der blive truffet afgørelse, der både vedrører tilladelse af vejudlægget efter privatvejslovens § 27, godkendelse af vejprojektet efter privatvejslovens § 41 og godkendelse af vejadgang til Nymøllevej efter vejlovens § 49.