HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 3. juli 2018

Allerød Kommune arbejder på en revision af kommunens varmeplan.

Det skal i henhold til projektbekendtgørelsens § 4 (BEK 825 af 24/06/2016) ske i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter. For eksempel virksomheder med særlige energi- og varmebehov eller med særlige muligheder for at foretage el- og varmeproduktion.

Frist for høringskommentarer er den 31. august 2018.

Kommunens Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalg har den 6. juni 2018 vedtaget at udsende udkast til ny varmeplan i høring.

Bemærkninger fremsendes pr. mail til kommunen@alleroed.dk, senest den 3. september.

Klik nedenfor for at se udkast til varmeplan 2018

Clipart Udkast til ny varmeplan 2018

Udkast til ny varmeplan 2018