TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 2. maj 2019

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til regvandsbassin og forbassin på Enghaven 3 (Lillerød Renseanlæg).

Allerød Kommune har i henhold til planlovens § 19, stk. 1 og § 35, stk.1 givet dispensation fra lokalplan og tilladelse til udvidelse af regnvandsbassin og nyt forbassin. Ejendommen er beliggende 3ba Lillerød By, Lillerød.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 12. juli 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

Clipart Landzonetilladelse og dispensation - Enghaven 3

Landzonetilladelse og dispensation - Enghaven 3