TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 19. februar 2018

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til et 6000 m2 stor overløbsbassin. Bassinet er beliggende på matr. nr. 41a Sandholm, Blovstrød.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 14. marts 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Clipart