TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Landzonetilladelse til genopførelse af bolig på Kirkeltevej 55, 3450 Lillerød.

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til genopførelse af bolig. Ejendommen er beliggende Matr. nr 4n.Børstingerød By, Lillerød.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 29. december 2017 En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde tilladelse i bilag herunder.