TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til etablering af bålhytte, opbevaringsskur, amfi-bålplads og to shelters. Ejendommen er beliggende, Matr.nr 8b Blovstrød By, Blovstrød.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 28. marts 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde tilladelse i bilag herunder.

 

Clipart Landzonetilladelse til etablering af bålhytte, opbevaringsskur, amfi-bålplads og to shelters på Sandholmgårdsvej 29

Landzonetilladelse til etablering af bålhytte, opbevaringsskur, amfi-bålplads og to shelters på Sandholmgårdsvej 29