Opdateret: 30. juni 2017

Allerød Kommune har offentliggjort lokalplanforslag 3-391 For et boligområde ved Baunesvinget i Lynge.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 29. september til den 24. november 2015 og i fornyet høring fra den 17. december 2015 til den 11. februar 2016, da forslaget på grund af en teknisk fejl ikke er blevet udsendt til de berørte ejere og lejere i området.  

Der blev gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det blev vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Byrådet har efterfølgende besluttet at ændre bebyggelsesforslaget, så der skal udarbejdes en ny lokalplan, der senere kommer i fornyet høring.