Opdateret: 30. juni 2017

Allerød Byråd vedtog den 26. maj 2016 lokalplanforslag nr. 1-139 (samt forslag til kommuneplantillæg nr. 7) for to parcelhuse ved Elmevej. Planforslagene var i offentligt høring i 12 uger fra den 7. juni til d. 30. august 2016.

Der blev gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det blev vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Byrådet har efterfølgende besluttet at ændre bebyggelsesforslaget, så der skal udarbejdes en ny lokalplan, der senere kommer i fornyet høring.