Foto

Der er kommunal- og regionsrådsvalg tirsdag den 21. november 2017. På samme dag afholder Allerød Kommune valg til Ældrerådet.

Herunder kan du læse om de praktiske sider af valget, der hjælper til, at vi alle i Allerød Kommune oplever det nemt og tilgængeligt at afgive vores demokratiske stemme.

Læs mere om valget:

Du kan stemme til kommunalvalget, dvs. byrådet og regionsrådet, når du er fyldt 18 år, har fast bopæl i Allerød Kommune og desuden opfylder ét af disse krav:

 • Du har dansk indfødsret (statsborgerskab)

 • Du er statsborger i et andet EU-land

 • Du er statsborger i Island eller Norge

 • Du har boet fast i riget de sidste tre år forud for valgdagen.

Hvis du er fyldt 18 år, er statsborger i et af de øvrige lande i EU og er registreret i Udenrigsministeriets protokol, har du også ret til at stemme til kommunalvalget.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold

 • Udvisningsdømte udlændinge

 • Administrativt udviste udlændinge

 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Alle, der kan stemme til valget, kan også opstille som kandidat. Navnene på de, der stiller op, skal stå på en kandidatliste, der skal være underskrevet af minimum 25 vælgere i Allerød Kommune som stillere.  Der skal bruges en særlig blanket.

Blanketter til anmeldelse af kandidatlister og listeforbund/valgforbund fås på rådhuset eller ved henvendelse til valgsekretariatet på Tlf. 48 12 63 44 eller kommunen@alleroed.dk.

Kandidatlister skal indleveres til valgsekretariatet på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.

Indlevering kan ske tidligst tirsdag 19.september 2017og senest tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 12.

Kandidatlister, der kom i byrådet ved sidste valg, og som fortsat er repræsenteret i byrådet den 19. september 2017, kan blive fritaget fra kravet om stillere.

Ønsker kandidatlisten at blive fritaget indleveres kandidatlisten fra tirsdag den 5. september og senest den tirsdag 19. september 2017.

Der skal bruges særlig blanket. Blanketter til anmeldelse af kandidatlister og listeforbund/valgforbund fås på rådhuset eller ved henvendelse til valgsekretariatet på Tlf. 48 12 63 44 eller kommunen@alleroed.dk.

Kandidatlister kan anmelde at ville støtte hinanden i form af valgforbund og/eller listeforbund. Der skal anvendes en særlig blanket hertil.

Blanketter til anmeldelse af kandidatlister og listeforbund/valgforbund fås på rådhuset eller ved henvendelse til valgsekretariatet på Tlf. 48 12 63 44 eller kommunen@alleroed.dk.

Forbund skal anmeldes skriftligt til Valgsekretariatet på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, senest mandag den 9. oktober 2017, kl. 12.

På Allerød Rådhus kan du brevstemme i åbningstiden fra tirsdag den 10. oktober 2017 til og med fredag den 17. november 2017.

Vi holder ekstraordinært åbent for at brevstemme på rådhuset: 

• Lørdag den 4. november 2017 kl. 10.00 -14.00
• Lørdag den 11. november 2017 kl. 10.00 – 14.00
• Fredag den 17. november 2017 kl. 9.00 – 16.00

På Allerød Biblioteker kan du brevstemme i perioden fra den 31. oktober 2017 til den 17. november 2017 i åbningstiden. Fredag den 17. november kan du dog ikke brevstemme efter kl. 16,  hvor brevafstemningen afsluttes.

Husk legitimation

For at brevstemme skal du medbringe gyldig legitimation, f.eks. kørekort, pas eller sundhedskort. Hvis du har modtaget dit valgkort, skal du også medbringe det.

Når du brevstemmer, får du en stemmeseddel, hvor du selv skal skrive partiets navn eller bogstavbetegnelse samt evt. navnet på en bestemt kandidat. I stemmeboksene vil der være opslag med de opstillede partier/lister og kandidater.

Hvis du fortryder din brevstemme, kan du ændre din stemme ved at brevstemme igen. Det vil altid være den senest afgivne brevstemme, der er gyldig. Når du har afgivet din brevstemme, kan du ikke stemme på valgdagen.

Der er fem valgsteder i Allerød Kommune:  

 • Blovstrød Skole, Kærvej 10, 3450 Allerød
 • Lillevang Skole, afd. Skovvang, Poppelvej 1A, 3450 Allerød
 • Lillevang Skole, afd. Lillerød, Frederiksborgvej 65, 3450 Allerød
 • Lynge Idrætsanlæg, Hal 2, Idrætsvej 14, 3540 Lynge
 • Ravnsholthallen, Søparken 1, 3450 Allerød

Hvis du har ret til at stemme, vil du senest 5 dage inden valgdagen modtage et valgkort med posten. Af valgkortet fremgår, hvilket valgsted du skal benytte. Hvis du har ret til at stemme til Ældrerådsvalg, modtager du også valgkort til dette.

Har du ikke modtaget et valgkort senest torsdag den 16. november 2017, men mener, at du har ret til at stemme, skal du kontakte Borgerservice på 48 10 01 00.

Valgstederne har åbent fra kl. 8.00 - 20.00.

Hvis du på grund af handicap eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgstedet, kan du ansøge om at stemme hjemme. Du skal ansøge via skemaet herunder:

Bemærk, at du som indlagt på sygehus eller ved dagophold på plejecenter, har mulighed for at brevstemme, og dermed ikke kan ansøge om at stemme hjemme.

Du kan få hjælp ved at ringe til Borgerservice på Tlf. 48 10 01 00 eller sende en mail via kommunen@alleroed.dk.

Du kan bede din hjemmehjælper om hjælp til at udlevere, udfylde og afsende ansøgningsskemaet, og du kan også få en anden til at underskrive din ansøgning, hvis du ikke selv er i stand til dette.

Borgerservice skal have det udfyldte ansøgningsskema senest torsdag den 9. november 2017 kl. 18.

Hvis du er berettiget til stemme hjemmefra, vil du modtage besøg af to valgtilforordnede – der vil hjælpe dig med afgivelse af brevstemmen. Besøget vil foregå onsdag den 15. november 2017, efter nærmere aftale.

Kørsel til valgstedet
Ældre og svagelige vælgere i kommunen kan gratis blive kørt til valgstedet. For bestilling af kørsel kan du inden kl. 11.00 på valgdagen kontakte Borgerservice på 48 10 01 00.

Har du et handicap eller nedsat førlighed, der gør det svært for dig, at benytte det valgsted du tilhører, kan du søge om på valgdagen at stemme ved et mere tilgængeligt afstemningssted i kommunen.

Du kan få hjælp ved at ringe til Borgerservice på Tlf. 48 10 01 00 eller sende en mail via kommunen@alleroed.dk.

Borgerservice skal have det udfyldte ansøgningsskema senest mandag den 13. november 2017 kl. 12.

På alle valgsteder kan vælgerne få stillet en lup til rådighed, som kan forstørre stemmesedlen og gøre den nemmere at læse, hvis man har nedsat syn. Det vil også være muligt at bruge en sort filtpen, så man tydeligt kan se, hvor man har sat sit kryds på stemmesedlen.

På valgstedet i Ravnsholthallen, Søparken 1 er handicapboksen udstyret med et hæve-/sænkebord. Vælgere, der ønsker at gøre brug af bordet, kan ansøge deres om at få lov at stemme på det valgsted.

Hvis du brevstemmer på rådhuset, er det også muligt at benytte et hæve-sænkebord samt forskellige skrive redskaber og lup.  

Skriv til Sekretariatet

Søg tilskud til politisk arbejde

Se tidligere valgresultater