Indhold

I forbindelse med kommunalvalg 2017 må kandidaterne opsætte valgplakater fra d. 28. oktober 2017 k. 12, langs kommunens veje.

Opsætning af plakaterne skal følge de retningslinjer der er udstukket fra staten. Du kan læse om de praktiske regler i "Valgplakater på vejareal - vejledning i opsætning" og i "Illustration af regler" og læse yderligere i "Valgplakater på vejareal - notat fra Vejdirektoratet".

Klager over valgplakater

Plakater opsat i strid med gældende regler kan anmeldelse til teknikogdrift@alleroed.dk eller via Tlf. 48 10 01 00.

Er plakaterne til fare for trafikanter, skal du, uden for Allerød Kommunes åbningstid, kontakte Nordsjællands politi.