Her kan du få overblik over de gældende politikker og strategier, der er vedtaget i Allerød Kommune.

Beskæftigelsesplan 2017

Børne- og ungepolitik 2007

Det fælles børne- og læringssyn

Erhvervspolitik 2015-2019

Fritidspolitik 2016-2019

Grundvandsstrategi 2013

Handicap- og psykiatripolitik 2016-2019

Informationssikkerhedspolitik 2017

Klimastrategi 2011

Kostpolitik 2016-2019

Kommuneplan 2013-2025

Kulturpolitik 2013

Planstrategi 2015

Rammeaftale 2018: Det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Strategi for biologisk mangfoldighed

Bilag 1 til strategi for biologisk mangfoldighed

Bilag 2 til strategi for biologisk mangfoldighed

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge

Sundhedspolitik 2017-2020

Trafikplan 2017-2020

Udbuds- og indkøbspolitik 2017

Vandforsyningsplan 2007-2017

Værdighedspolitik 2016-2019

Ældrepolitik 2016-2019