Her kan du få overblik over de gældende politikker og strategier, der er vedtaget i Allerød Kommune.

Belysningsplan 2019

Beplantningsstrategi 2018

Beskæftigelsesplan 2018

Børne- og ungepolitik 2019

Det fælles Børne- og Læringssyn

Effektiviseringsstrategi 2019-21

Ejendomsstrategi 2017-20

Erhvervspolitik 2015-19

Fritidspolitik 2016-19

Grundvandsstrategi 2013

Handicap- og psykiatripolitik 2016-19

Helhedsplan for Allerød Bymidte

Informationssikkerhedspolitik 2019

Klimastrategi 2011

Kostpolitik 2016-19

Kommuneplan 2017-29

Kulturpolitik 2013

Planstrategi 2015

Rammeaftale 2018: Det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Reklamepolitik 2013

Strategi for biologisk mangfoldighed

Bilag 1 til strategi for biologisk mangfoldighed

Bilag 2 til strategi for biologisk mangfoldighed

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge

Sundhedspolitik 2017-20

Trafikplan 2017-20

Udbuds- og indkøbspolitik 2017

Vandforsyningsplan 2007-17

Vandhandleplan 2015

Varmeplan 2018

Veteranstrategi 2018-21

Vision 2031: Tæt på hinanden - Tæt på naturen

Værdighedspolitik 2019-21

Ældrepolitik 2016-19