Her kan du få overblik over de gældende politikker og strategier, der er vedtaget i Allerød Kommune.

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge

Beskæftigelsesplan 2016

Sundhedspolitik 2017-2020

Trafikplan 2017-2020

Fritidspolitik 2016-2019

Ældrepolitik 2016-2019

Værdighedspolitik 2016-2019

Handicap- og psykiatripolitik 2016-2019

Kostpolitik 2016-2019

Erhvervspolitik 2015-2019

Planstrategi 2015

Kommuneplan 2013

Vandforsyningsplan 2007-2017

Grundvandsstrategi 2013

Klimastrategi 2011

Børne- og ungepolitik 2007