Ældrerådet skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og byrådet samt rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål. Alle, der er over 60 år, har valgret til ældrerådet og kan stille op som kandidater til rådet.

Formand: Ib Skovgaard Nielsen
Duevej 4B
3450 Allerød
Tlf. 23 25 87 61
isn@mail.dk
 

Næstformand: Henning Mortensen
Rørmoseparken 24
3450 Allerød
Tlf. 48 17 18 47
mortensen3450@gmail.com

Kasserer: Gunner Svendsen
Hjortevænget 61
3450 Allerød
Tlf. 48 17 19 47
gunner0205@gmail.com   

Elsie W. Andersen
Hasselvej 1
3450 Allerød
Tlf. 48 14 16 17
wengel@private.dk

Dorte Hansen
Bygmarken 17
3540 Lynge
Tlf. 48 18 81 65
dorte.hansen.lynge@gmail.com

Kjel Bording Johansen
Søbredden 19
3450 Allerød
Tlf. 48 17 15 90
kjbj@nypost.dk

Helen Nielsen
Kirkeltevej 59,
3450 Allerød
Tlf. 26 27 40 17
hnielx@gmail.com

Birthe Karen Petersen
Ørnevang 40 st.th.
3450 Allerød
Tlf. 29 79 52 63
bip@post11.tele.dk

Carl-Erik Østberg
Lillegårdsvej 7b
3450 Allerød
Tlf. 48 17 17 72
carlerikostberg@gmail.com

Vedtægter for Ældrerådet 2014-2017

Ny alder 2017