Ældrerådet skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og byrådet samt rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål. Alle, der er over 60 år, har valgret til ældrerådet og kan stille op som kandidater til rådet.

 

Formand Kjel

Bording Johansen

Søbredden 19

3450 Allerød

4817 15 90

Næstformand Helen

Nielsen

Kirkeltevej 59

3450 Allerød

2627 4017

Henning

Mortensen

Rørmoseparken 24

3450 Allerød

4817 1847

Elsie

W. Andersen

Hasselvej 1

3450 Allerød

4814 1617

Eric

Brown

Sandholmvej 19

3450 Allerød

2843 0427

Dorte

Hansen

Bygmarken 17

3540 Lynge

2538 1126

Bente

Hjorth

Rytterhegnet 2

3450 Allerød

4129 2084

Jens Jacob

Krintel

Askevangen 48

3450 Allerød

6183 7764

Carl-Erik

Østberg

Lillegårdsvej 7b

3450 Allerød

3195 2772

Vedtægter for Ældrerådet 2014-2017

Ny alder 2017