Det grønne råd arbejder med:

  • At rådgive byråd og forvaltning i forhold som vedrører naturforvaltning, overfladevand, naturpleje, friluftsliv, naturformidling, kulturhistorie, landskabsforvaltning, rekreative forhold, fredninger og planlægning i det åbne land, i Allerød Kommune.
  • At styrke samarbejdet og den gensidige orientering mellem kommunen og de organisationer og foreninger, hvis interesser er knyttet til tidens natur-, vandmiljø- og landskabsmæssige udfordringer, samt at sikre den lokale forankring blandt borgerne.
  • At bidrage med konkret viden til projekter, politikudvikling, fundraising m.v.
  • At styrke samarbejdet og den gensidige orientering af rådets medlemmer og borgerne imellem.
  • At fungere som overordnet bruger råd for de kommunalt ejede natur- og vandarealer.

Medlemmer fra Foreningen Naturparkens Venner

Formand: Hans Hjordt Hansen
Hestetangsvej 208
3520 Farum

Troels Brandt
Gedebakken 1
3520 Farum

Medlemmer fra Nordsjællands Landbofoening og Sjællandske Familiebrug 

Lars Jonsson 
Brønshøjgaard, Hillerødvej 70
3540 Lynge

Medlemmer fra Danmarks Sportsfiskerforbund

Jens Peter Baltsersen
Sct. Michaelsvej 2
3550 Slangerup 

Medlemmer fra Rådet for Bæredygtig udvikling 

John Frandsen 
Rosenlundvej 13
3540 Lynge 

Medlemmer fra Suppleant for Jagtforeningen

Arne Riis
Hjortevænget 21
3450 Allerød

Medlemmer fra Danmarks Naturfredningsforening

Hans Philipsen
Kærhøjgårdsvej 16
3540 Lynge 

Medlemmer fra Fiskeringen 1970

Ole Madsen
Stengårdsvej 3
3540 Lynge

Medlemmer fra Nordsjællands Folkemuseum

Esben Aarsleff
Frederiksgade 11
3400 Hillerød

Medlemmer fra Friluftsrådet

Alexander Helm
Bakkevej 5 
3450 Allerød

Medlemmer for Jagtforeningens repræsentant. 

Hans J. Nielsen 
Enhøjvej 22
3450 Allerød 

Medlemmer fra Naturvejlederforeningen

Bjørli Lehrmann
Vestre Hus Børnenaturcenter
Mørkebakkevej 1
3450 Allerød

Medlemmer fra Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen 

Charlotte Mølgaard
Specialkonsulent
Fægyden 1
3500 Værløse