Fritidsnævnet yder tilskud og udformer politikker på det folkeoplysende område.

Udvalgets primære områder er

  • Børne- og Ungdomsforeninger
  • Aftenskoler
  • Lokaleudlån til folkeoplysende foreninger
  • Projekter for børn og unge
  • Administration af foreningstilskud

Byrådsmedlemmer

Lea Herdal
Theodore Gbouable

Repræsentanter fra Allerød Idræts Union

Poul Møller Hansen (formand for Fritidsnævnet)
Lone Olczyk

Repræsentanter fra handicapidrætten

Peter Bent (Sigma Swim Allerød)

Repræsentanter fra børne- og ungdomsorganisationerne

Søren Silving (Sct. Georgs Gildet Ravnsholt)
Torben Olesen (KFUM)

Repræsentanter fra oplysningsforbund/aftenskoler

Lena Becker (DOF, Allerød Fritidsskoler)
Finn Hyllested (AOF Nordsjælland)

Repræsentant fra kulturforeningerne

Morten Neergaard Jacobsen (Stenhuggerklubben Mejslen)

Ikke foreningsaktiv repræsentant

Jørn Winter Jepsen

Kommunens repræsentant

Kai Raun (drift- og idrætsinspektør)
Tlf. 40 68 03 55