Fritidsnævnet yder tilskud og udformer politikker på det folkeoplysende område.

Udvalgets primære områder er

  • Børne- og Ungdomsforeninger
  • Aftenskoler
  • Lokaleudlån til folkeoplysende foreninger
  • Projekter for børn og unge
  • Administration af foreningstilskud

Byrådsmedlemmer

Viggo Janum
Theodore Gbouable

Repræsentanter fra Allerød Idræts Union

Poul Møller Hansen (formand for Fritidsnævnet)
Dorte Paludan (Stutsborg Rideklub)

Repræsentanter fra handicapidrætten

Peter Bent (Sigma Swim Allerød)

Repræsentanter fra børne- og ungdomsorganisationerne

Henrik Bo Frederiksen (DDS 1. Lillerød)
 Torben Olesen (KFUM)

Repræsentanter fra oplysningsforbund/aftenskoler

Lena Becker (DOF, Allerød Fritidsskoler)
Kim Barslev (LOF Øresund)

Repræsentant fra kulturforeningerne

Steen Hagstrøm (Foreningssamvirket, Pensionisthuset)

Ikke foreningsaktiv repræsentant

Jørn Winter Jepsen

Kommunens repræsentant

Jacob Poulsen (Leder af fritidsområdet)